Informatie

Beëdigd vertaalster, gesprekstolk en beëdigd gerechtstolk Armeens-Russisch-Nederlands Specialismen: maatschappelijk werk gezondheidszorg juridische zaken asielprocedures Na haar HBO- en universitaire studie in Armenië werkte ze jarenlang als docente en vervolgens als diplomaat voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Armenië. In 1996 vestigde zij zich in Nederland, werd de Nederlandse taal machtig aan de UvA in Amsterdam en studeerde Russisch aan de Hogeschool voor Tolken en Vertalen ITV in Utrecht. Ondanks dat ze nog partime studeerde, werd ze in 1999 als professionele tolk aangenomen bij het TVCN. In de jaren daarna behaalde ze haar gerechtsdiploma's Russisch en Armeens en richtte ze in 2001 haar éénmansbedrijfje Trans Global op. Vanaf 2003 doceert ze tevens bij de Stichting Instituut voor Gerechtstolken en -vertalers SIGV waar ze studenten opleidt tot gekwalificeerde gerechtstolken. Registratienummer in Register beëdigde tolken en vertalers Rbtv: 2114

Opleiding: Armeens Staats Pedagogisch Instituut afstudeerrichting: geschiedenis en sociale wetenschappen - Acharjan Universiteit van Armenië afstudeerrichting: Internationale relaties en politiek - Hogeschool voor Tolken en Vertalers te Utrecht , taal: Russisch 4 jaar voltooid. Stichting Instituut Gerechtstolken en -Vertalers (SIGV) opleiding gerechtstolk Russisch (diploma) en Armeens (diploma)
Niveau: H.B.O. en Universitair

Branches

  • Armeens
  • Russisch

Geregistreerd bij:

  • Wbtv-nr:
  • 2114
  • Beëdigd:
  • Ja